14 626 69 58

Zakupiliśmy komputery w ramach projektu „Małopolska tarcza Antykryzysowa”

Szkoła zakupiła  3 zestawy komputerowe do pracowni komputerowej w ramach Grantu nr 1 w ramach projektu pn. „Małopolska tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą umową o powierzenie Grantu nr 1 nr IXA/283/EK/23 z dn.22.03.2023r.

Comments are closed.
Skip to content