14 626 69 58

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 i pożegnanie absolwentów

Rok szkolny 2022/2023 dobiegł końca. Po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy i nauki nadszedł długo wyczekiwany przez uczniów czas wakacji. Zanim jednak udali się na zasłużony odpoczynek uczestniczyli w uroczystym zakończeniu roku szkolnego, które w tym roku odbyło się w piątek, 23 czerwca.

Uroczystość rozpoczęła się udziałem społeczności szkolnej w mszy świętej, po której udaliśmy się do szkoły, aby wziąć udział w akademii, pożegnać absolwentów i po raz ostatni w tym roku szkolnym spotkać się z wychowawcami.

Na wstępie Pani Dyrektor Wanda Patuła przywitała wszystkich zgromadzonych uczestników uroczystości, podziękowała uczniom i nauczycielom za trud całorocznej pracy. Kolejnym punktem programu było wręczenie świadectw z wyróżnieniem oraz nagród książkowych uczniom klas I-VII, przekazanie sztandaru uczniom klasy VII oraz ślubowanie absolwentów. Po słowach Pani Dyrektor skierowanych do ósmoklasistów, nastąpiło wręczenie świadectw ukończenia szkoły wszystkim uczniom. Uczniowie, których średnia ocen przekroczyła 5,0 zostali wpisani do pamiątkowej Złotej Księgi. Wśród nich znaleźli się:

Z klasy VIII a:

  • Karolina Kozłowska
  • Klaudiusz Krawczyk
  • Martyna Krężel
  • Hanna Krężel
  • Milena Lis
  • Kamila Pocica
  • Klaudia Sowa

Z klasy VIII b:

  • Emilia Cichy
  • Martyna Witek
  • Paulina Żurowska

Najwyższa średnia ocen i znaczące osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich/wojewódzkich, zawodach sportowych pozwoliły uczniom Klaudii Sowie i Martynie Krężel z klasy VIII a oraz Emilii Cichy i Paulinie Żurowskiej z klasy VIII b otrzymać stypendium naukowe ufundowane przez księcia Pawła Sanguszkę, które wręczył pan Marek Ostrowski – dyrektor Administracji Realności Książąt Sanguszków.

Miłym akcentem były również upominki oraz słowa przewodniczącej Rady Rodziców skierowane do absolwentów.

Następnie ósmoklasiści zaprezentowali program słowno-muzyczny, w którym wyrazili wdzięczność Nauczycielom i Rodzicom oraz wszystkim pracownikom szkoły za ciepłą, miłą atmosferę, za troskę, za trud w przekazywaniu wiedzy, cierpliwość i wyrozumiałość. Dopełnieniem ich myśli i uczuć były kwiaty dla wszystkich. Podczas akademii głos zabrali również uczniowie klasy siódmej, którzy podziękowali starszym kolegom za wspólnie spędzony czas i wręczyli pamiątkowy upominek.

Drodzy Uczniowie,  życzymy Wam, aby  Wasz wysiłek i wytrwałość w pogłębianiu wiedzy i umiejętności przyniosły Wam kolejne sukcesy w nowych  szkołach oraz dalszym życiu.
Nie bójcie się mierzyć wysoko i chwytać marzenia!

Comments are closed.
Skip to content