14 626 69 58

Podsumowanie XVII edycji „Trzymaj Formę!”

Szkoła Podstawowa Nr 10 wzięła udział w XVII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego o zbilansowanym odżywianiu i aktywności „Trzymaj Formę! ”. Głównym celem programu Państwowej Inspekcji Sanitarnej była edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Uczniowie klas V-VIII, w ramach realizacji programu, wzięli udział w wielu wydarzeniach, m.in.: w rajdzie pieszym na Brzankę, przygotowaniu zdrowych i smacznych posiłków. Na klasowych stołach zagościły zdrowe śniadania, kolorowe smoothies oraz sałatki owocowo-warzywne.

Uczniowie wzięli udział w licznych pogadankach prozdrowotnych a następnie wykonali wiele plakatów tematycznych, które wspólnie z wychowawcami zostały omówione. Nie zabrakło plakatów dotyczących piramid żywieniowych, zbilansowanej diety, wartości odżywczych poszczególnych produktów oraz niekorzystnego wpływu używek. Zajęcia miały na celu przyswojenie uczniom właściwego sposobu odżywiania połączonego z regularną aktywnością fizyczną.

Uczniowie nie tylko świetnie zaprezentowali znajomość tych zasad lecz również wdrażają je w życie. Uczestniczą także w dodatkowych, szkolnych zajęciach sportowych oraz zajęciach pozaszkolnych. Regularnie reprezentują szkołę w zawodach sportowych.

Wszelkie działania podejmowane podczas realizacji programu zmierzały do zwiększenia świadomości uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Udział w programie pomógł nam rozwijać zainteresowania uczniów i poszerzać ich wiedzę o świecie.

Comments are closed.
Skip to content