14 626 69 58

Warsztaty profilaktyczne w klasach IV – V

W klasach IV i V  realizowany był Program Profilaktyczno – Wychowawczy „Epsilon”, którego celem jest rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych oraz ich psychospołecznego funkcjonowania. Uczniowie uczyli się konstruktywnych sposobów wyrażania emocji, poznawali sytuację ofiary i sprawcy przemocy, kształtowali świadomość skutków agresji i przemocy. Budowali również wiarę w siebie i własne możliwości. Poznawali jak ważny wpływ mają wypowiadane komunikaty na poczucie wartości innych osób. Uczniowie uczyli się przekazywać komunikaty wspierające. Utrwalali współpracę w grupie oraz rozwijali poczucie przynależności do zespołu klasowego.

Comments are closed.
Skip to content