14 626 69 58

Warsztaty profilaktyczne w klasach VII i VIII

Uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli w programie profilaktyczno-wychowawczym: „Blog Szymona” realizowanym przez Centrum Edukacji i Profilaktyki „Epsilon”. Program ma na celu kształtowanie świadomości uczniów na temat zagrożeń wynikających z kontaktu z narkotykami, możliwych przyczyn sięgania po używki oraz konsekwencji takich wyborów; uczy także umiejętności odmawiania. Warsztaty oparte były na narracji dramowej nie dawały gotowych rozwiązań „jak należy żyć”, ale skupiały się na  rozwijaniu w młodych ludziach tych zasobów, które najlepiej zabezpieczają przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.

Renata Grochulska

Comments are closed.
Skip to content