14 626 69 58

Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice!
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie ogłasza rozpoczęcie naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024.
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane są dzieci:
  • 7-letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym (na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat);
  •  6-letnie (urodzone w roku 2017) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej ( art. 36 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe)
Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00 w terminach:
  • dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły
  • dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły – od 6 marca do 20 kwietnia 2023 roku do godz. 15.00.
Obowiązywać będzie rekrutacja tradycyjna (w formie papierowej).
Skip to content