14 626 69 58

Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.
Zapisów dzieci obwodowych:
  • 7-letnie urodzone w 2017 roku
  •  6-letnie urodzone w 2018 roku,  zgodnie z wolą rodziców
dokonuje sekretariat szkoły od dnia 29 stycznia 2024 r. w godz. 8.00 – 15.00.
Proszę o zgłaszanie się z odpisem aktu urodzenia i numerem PESEL dziecka.
Natomiast od 4 marca 2024 do 19 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 rozpocznie się postępowanie rekrutacyjne – zapisy dzieci spoza obwodu.
Ponadto rodzice uczniów, którzy zapisują swoje dzieci do innych szkół zobowiązani są do zgłoszenia w szkole obwodowej, gdzie ich  dziecko  będzie realizowało  obowiązek szkolny.
Skip to content