14 626 69 58

160. rocznica powstania styczniowego

Powstanie styczniowe to największy w XIX wieku polski zryw narodowy. Za datę jego rozpoczęcia przyjmujemy 22 stycznia 1863 r., gdy Komitet Centralny Narodowy wydał Manifest powołujący Tymczasowy Rząd Narodowy. Powstanie było największym zrywem niepodległościowym przeciwko zaborcy rosyjskiemu i stało się wzorem postaw patriotycznych dla kolejnych pokoleń.

Co roku tysiące Polaków uczestniczą w obchodach oddających cześć bohaterskim przodkom uczestniczącym w powstaniu. Uczniowie SP 10 dołączyli także do tego grona. Młodzież z kl. 7 przygotowała gazetkę historyczną opisującą tematykę powstańczą oraz montaż muzyczno – filmowy dedykowany temu wydarzeniu, który obejrzeli uczniowie klas IV – VIII.

Jolanta Żurowska

Comments are closed.
Skip to content