14 626 69 58

Sybiracy odchodzą, pamięć o nich trwa

Ludzi, którzy wrócili z „nieludzkiej ziemi” jest z każdym rokiem coraz mniej.
Z każdym rokiem grono Sybiraków maleje.
Odchodzą.

Z żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 8 listopada 2023 r. zmarła Pani Stanisława Wiatr-Patryka – znana tarnowska nauczycielka i poetka, a przede wszystkim nestorka środowisk patriotycznych, Sybiraczka i wielki autorytet, która swoje życie poświęciła utrwalaniu pamięci o Polakach zamordowanych w Katyniu oraz zesłanych na wschód – do Kazachstanu i na Sybir .

Od początku lat 90. poświęciła się przybliżaniu tragizmu Golgoty Wschodu. Wówczas to, jako jedna z pierwszych pedagogów w środowisku Tarnowa, przerwała półwieczne milczenie na temat Sybiru i Katynia. Sama  głęboko doświadczana przez los jako Sybiraczka i córka więźnia Kozielska oraz Ostaszkowa zamordowanego w Twerze,  będąc prezesem Rodzin Katyńskich i Związku Sybiraków, przez wiele lat opiekowała się całą sybiracką i katyńską rodziną, wychodziła naprzeciw ich potrzebom, starała się, aby zostali dostrzeżeni w środowisku. Współpracowała też z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Swoje przeżycia opisywała w wierszach. Niektóre zostały opublikowane w wydanych tomikach „Piołun z kropelką rosy”, „Zapomniana melodia”, „Ballada o utraconym domu”, „Powiem wam jak było” i w wielu antologiach.

Pani Stanisława spoczęła na cmentarzu komunalnym w Tarnowie-Krzyżu, tuż obok kwatery wojennej żołnierzy polskich. W uroczystościach pogrzebowych, obok bliskich zmarłej, udział wzięli przedstawiciele władz miasta, środowisk niepodległościowych, policji, straży miejskiej, a wojskową asystę zapewnili żołnierze 6. Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa.

Comments are closed.
Skip to content